Jogi nyilatkozat

Jelen Jogi Nyilatkozat a Bestroy Bt. (1037. Budapest, Toboz utca 28. mfszt. 2. Cégjegyzékszám: 01-06-754063 - továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, www.sopont.hu internet címen elérhető weboldalon (a továbbiakban Weblap) publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza.

 1. A szolgáltatás során felhasználónak minősül a Weblap látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Weblap szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.
 2. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, a Jogi Nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra nézve.
 3. A Weblap célja, hogy érdekes, hasznos információkat nyújtson a sóval kapcsolatban, megismertesse a Felhasználóval sokrétű felhasználási területeit és bemutassa a témával kapcsolatos különböző hazai és külföldi vállalkozások szolgáltatásait.
 4. A Weblap szolgáltatásainak része más webes tartalmakban közzétett hírek, információk, ismeretek forrásmegjelelöléssel beágyazott és/vagy közvetlen linkek útján történő megjelenítése, valamint a témával kapcsolatos vállalkozások adatainak és szolgáltatásainak közzététele. A Weblap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Eker. tv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weblap bármely tartalmi elemét, ideértve a különböző vállalkozások saját bemutatkozó oldalait és szolgáltatásainak leírását is, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 6. A Weblap szolgáltatása szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok a Weblapon megjelenő tartalmak típusától függően forrásmegjelöléssel beágyazott tartalom esetén az eredeti szerzőt, forrásmegjelölés nélküli saját tartalom esetén a Weblap üzemeltetőjét, a különböző vállalkozások bemutatkozó és szolgáltatásait bemutató tartalmak esetén a vállalkozást illetik meg. A közzétett szöveges, képi és egyéb tartalmak a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók Weblap üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 7. A Weblap által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Weblap jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, Weblap jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait internetes technikai eszközökkel (ip cím tiltás) felfüggeszteni, megszüntetni.
 8. A Weboldal üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldal üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 9. A Weblap szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
 10. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Weblappal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, Weblap által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles Weblapnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Weblapot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 11. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért Weblap ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, Weblap birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.